בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
 
 
טיפסגנון חופשי   16    TIPFree Style
מגזין אלקטרוני  באינטרנט ובפייסבוק  - לניהול ותפעול אתרי רחצה ונופש
מקבוצת ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ
ד´ בשבט  תשע"ד -  5 בינואר  2014
 

 הכלרת יתר ("מכת כלור") בבריכות שחייה

סופר כלורינציה super/hyper chlorination

       למה, מתי ואיך?
 מאת: דוד לבקוביץ ושלמה לרמן
 
 
 
פתח דבר                                                                                                                            
על פי התקנות ריכוז הכלור החופשי הנותר  בבריכות שחייה צריך לעמוד בערכים שבין  0.8-2.0 מג"ל (PPM). נקבע תקן סגירה כאשר רמת הכלור יורדת מתחת ל - 0.5 מג"ל ואו עולה מעבר ל- 3.0 מג"ל. לגבי בריכות זרמי מים ואוויר (ג´קוזי),  הדרישה מחמירה יותר. הנחיות המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות קובעות כי ריכוז הכלור החופשי הנותר בהן יעמוד בערכים  שבין 2.0-3.0 מג"ל. לגביהן נקבע תקן הסגירה כאשר רמת הכלור יורדת מתחת ל- 1.0 מג"ל ואו עולה מעבר ל- 5.0 מג"ל.
לעתים נדרש להגביר את ריכוז הכלור מעבר למה שנקבע בתקנות ובהנחיות, על מנת להתמודד עם זיהומים חריגים במי הבריכה כתוצאה מכך שרמת הכלור הסטנדרטית איננה יעילה דייה על מנת להתמודד עימם. מאמר זה מצביע על הסיבות למתן מכת כלור ואופן הביצוע המיטבי לפעולה זו. כבר עתה יודגש כי הכלרת יתר מחייבת איסור רחצה מאחר שרמת הכלור בעת ביצוע מכת כלור גבוהים מן המותר ומהווים לכן סכנה של פגיעה כימית במתרחצים.
רוב המאמר מקורו מהספר "המדריך למחזיקי ומפעילי בריכות שחייה" ולהרחבה מומלץ לעיין בפרק הייעודי בספר.
 
 
מטרות לביצוע מכות כלור – למה ומדוע ?                                                                                  
כללי
תפעול תברואתי של בריכות שחייה הינו תהליך  מורכב יחסית, המצריך מקצועיות ומיומנות של הצוות המקצועי בבריכה ובמיוחד מצד מפעיל הבריכה, על מנת למנוע זיהומים העלולים לגרום לתחלואה של ציבור המתרחצים. נדרש לפעול למניעת זיהומים במים בטיפול מניעתי שגרתי ועפ"י מדדים סטנדרטיים של איכות מים  הקבועים בתקנות, ולעתים נדרש לפעול גם בצעדים קיצוניים יותר כגון הכלרת יתר, הן כטיפול תחזוקתי מונע ואם, ובמיוחד, כנגד זיהומים  שכבר נתגלו כמו - לדוגמה בתוצאות מיקרוביאליות החורגות מעבר לתקן שנקבע בתקנות.

להלן הסיבות השכיחות לביצוע הכלרת יתר בבריכות שחייה:

  1. תוצאות מיקרוביאליות החורגות מעבר לתקן שנקבע בתקנות -  תוצאות המצביעות על זיהום חריג במעגלי ההדבקה השונים ומחייבים טיפול אגרסיבי כגון זה של הכלרת יתר.
  2. פליטת צואה -  המהווה  מטבע הדברים זיהום חריג  שהכלרת יתר אמורה לפתור.
  3. פגרים של בעלי חיים -  שנמצאו במי הבריכה (גם זה קורה) העלולים לגרום לזיהום חריג שהכלרת יתר אמורה לפתור.
  4. התפתחות של אצות –אף שאינן פתוגניות הן עלולות לגרום להתרבות חיידקים ולצריכה גבוהה של כלור. הכלרת יתר, במיוחד באמצעות קלציום היפוכלוריט (HTH) תפתור בדרך כלל את הבעיה. יצוין כי שימוש בקלציום היפוכלוריט בבריכות עם חיפוי אלומיניום, פי.וי סי ונירוסטה מחייבים שימוש מבוקר ומושכל אחרת החיפויים עלולים להינזק.
  5. פירוק חומרים אורגאניים ו- כלור אמינים ("כלור קשור") -  כלור קשור מקורו במיוחד מעומס יתר של מתרחצים. הכלרת יתר נאותה עשויה לגרום פירוק יעיל של חומרים האורגניים המצטברים בבריכה, בפרט תרכובות אמוניה וחנקן שהתחברו עם כלור קשור שהצטברו במי הבריכה. כתזכורת אבהיר שוב  שמתרחצים בבריכה גורמים להכנסת חומרים אורגנים כגון אמוניה  NH3  הגורמים לתרכובות כלור אמינים העוברות פירוק כימי. תרכובות אלו בהגיען למצב של טרי כלור - אמינים NCl3 הן מתנדפות לחלל במצב צבירה של גז. גם אז נוכל "להתפטר" מהכלור הקשור רק אם הבריכה תהיה מאווררת דייה.
  6. מיקרואורגניזמים עמידים והתפתחות של רבדים ביולוגיים – הכלרת יתר מיועדת להתמודד עם מיקרואורגניזמים העמידים או פיתחו עמידות לריכוז הסטנדרטי של הכלור ועם רבדים ביולוגיים  כגון ביו-פילם שהצטברו ("בנו את עצמו") בנקודות תורפה במערכת.
  7. בריכות זרמי מים ואוויר (ג´קוזי) – קיימות הנחיות של המהנדס הראשי לבריאות הסביבה למתן הכלרת יתר במצבי תפעול שונים של הג´קוזי. כגון - מידי שבוע, במידה והג´טים לא פעלו זמן מסוים וכיו"ב. זאת בהתחשב בתנאים התברואתיים הבעייתיים הנוצרים בבריכות אלה עקב הטמפ´ גבוהה, הצפיפות הרבה יחסית, מערכת הג´טים, שמהם יכולים לנבוע, בין השאר, סכנה לזיהומים חריגים וכן התפתחות של חיידק ליגיונלה והידבקות המתרחצים מהאירוסולים המאפיינים בריכות אלה.
בריכת שחייה באחד מבסיסי  חיל האוויר בעת ביצוע של הכלרת יתר (צילום ד, לבקוביץ קיץ  2013)
 
 אופן ביצוע פעולת  הכלרת יתר – איך?                                                                                   

כללי

לשם ביצוע הכלרת יתר אפקטיבית נדרש לפעול בצורה מקצועית מושכלת כפי שיפורט בפרק זה.
נדגיש כבר עתה כי להכלרת יתר מקובל ורצוי להשתמש בקלציום היפוכלוריט HTH ,  שתכונותיו יועדו מראש לשמש להכלרת יתר עקב הבסיסיות הגבוהה שאינה נוחה לאצות, ריכוז הכלור הגבוה  (65%) ובמיוחד יציבותו במים לאורך זמן.
 
קלציום היפוכלוריט HTH המשמש להכלרת יתר בקאנטרי ראשל"צ (צילום ד, לבקוביץ קיץ  2013)

שלבי פעולה למתן מכת כלור

 
  1. שלבי הערכות מוקדמת

·        סגירת הבריכה למתרחצים - כולל שילוט מתאים בכניסה המבוקרת לבריכה האוסר את הרחצה.

·       ניקוי מקדים מערכות טיפול במים שבהן קיים זיהום רב יחסית – רצוי ומומלץ ביותר לבצע עבודות ניקוי יסודי של מקומות שבהם מצטברים מטבע הדברים זיהומים רבים הצורכים כלור רב, כגון מסננים, תעלות גלישה, מיכל איזון, קרקעית בריכה וכיו"ב. ניקוי מקדים יחסוך כלור רב ויפנה את הכלור להתמודדות עם מה שאנו רוצים להתמודד, עם מיקרואורגניזמים פתוגנים.

·    הורדת רמת ה- pH – על מנת להתמודד מראש עם תופעת העלאת ה- pH הנגרם על ידי תגובת המים לקלציום היפוכלוריט או סודיום היפוכלוריט.

·       סגירת מי טעימה – על מנת למנוע פגיעה באלקטרודות הרגישות בדרך כלל לרמת כלור גבוהה.

·     חישוב כמות הכלור לקבלת הערך הרצוי למכת הכלור והכנת התמיסה להחדרה לבריכה - ראה פירוט בהמשך.

  1. החדרת חומר החיטוי למים

·     החדרת חומר החיטוי למכת הכלור דרך מיכל האיזון, פיזור ידני בבריכה במיוחד שמדובר בטיפול נגד אצות שהתפתחו וכן באמצעות משאבות מינון ודיספנסרים (וכלורינטורים לכלור מוצק).

3 . זמן שהיית חומר החיטוי בבריכה

 

·         ככל שזמן שהיית של החומר במים יהיה ארוך יותר כך יעילות מכת הכלור תהיה גבוהה יותר, עקב זמן המגע עם המיקרואורגניזמים. יעילות החיטוי (E) היא פונקציה של מכפלת ריכוז חומר החיטוי (Cׂ) כפול זמן המגע (T) בין חומר החיטוי והחידק. כלומר E= C x T.

·     זמן השהיה  נקבע על פי הנחיות המהנדס הראשי במקרים של מכות כלור לפליטת צואה וג´קוזי כפי שיפורט בהמשך. במידה ואין הנחיות הדבר נתון לשיקול דעת המפעיל ולמותר לציין שרצוי זמן השהייה של כלור גבוה ככל שניתן.

  1. שלבי החזרת הבריכה לפעילות

·         ראשית יש לבדוק את ערכי הכלור וההגבה בבדיקת שדה של פוטומטר.

·         פתיחת הבריכה לקהל הרחב תותר רק כאשר מדדי המים יהיו  עפ"י הדרישות בתקנות.

·         במידת ורמת הכלור גבוהה  ניתן להשתמש לאיזון המים  ב- "אנטי כלור" (סודיום - תיוסולפט).

·         פתיחת מי הטעימה להפעלת מערכת הבקרה.

·         רישום פעולת מכת הכלור ביומן הבריכה.

      
 ריכוז רמות הכלור הנדרשות והמומלצות במכת כלור                                                                  
כללי
ריכוז רמת הכלור וזמן השהיה שלו להכלרת יתר נקבעו על ידי המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות במקרים של פליטת צואה בבריכה ובג´קוזי, ולגבי יתר המקרים הם נתונים לשיקול דעת מפעיל הבריכה ולמה שנהוג בשטח.  
לגבי פליטת צואה - עפ"י הנחיות המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות
להפרשות מוצקות 5  מג"ל למשך שעה או 10 מג"ל למשך חצי שעה.
להפרשות נוזליות  (שלשול, הקאות, דימום) בבריכה כללית לעלות את ריכוז הכלור החופשי  עד ל- 20 מג"ל למשך  לא פחות מ- 8 שעות ובבריכות פעוטות וג´קוזי  10 מג"ל למשך שעה אחת.
לגבי מכת כלור בג´קוזי - עפ"י הנחיות המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות
חיטוי ברמה של 10 מג"ל למשך שעה לפחות  במקרים הבאים: אחת לשבוע, במקרה של הפסקת פעולת הג´טים והמפוחים מעל 12 שעות רצופות, בירידה  של ריכוז הכלור  מתחת ל - 1.0 מג"ל למשך של יותר מחצי שעה.
 בריכת זרמי מים ואוויר (ג´קוזי)  בקאנטרי ראשל"צ (צילום ד, לבקוביץ 2012)
לגבי כלור קשור
נהוג לבצע מכות כלור ברמה של פי 10 מכמות הכלור הקשור שנבדקה בבריכה.  
לגבי שאר המקרים
בין 5-15 מג"ל לפי שיקול דעת מפעיל הבריכה וזמן שהייה ארוך ככל שניתן. רצוי להתייעץ עם משרד הבריאות.
 
 שיטת חישוב לקביעת כמות חומר החיטוי  להגעה לריכוז הנדרש                                                

הנוסחה לחישוב כמות חומר החיטוי הנדרש להוספה בגרם חומר לבריכה לשם קבלת

ריכוז חומר החיטוי הרצוי במג"ל (PPM)

נפח הבריכה  x רמת העלאת ה-  PPM הנדרש

אחוז ריכוז חומר חיטוי (ביחידות עשרוניות) 


הערות:
ריכוז חומר פעיל של כלור גז ביחידות עשרוניות : 1.0

ריכוז חומר פעיל של סודיום היפוכלוריט ביחידות עשרוניות: 0.10

ריכוז חומר פעיל של קלציום היפוכלוריט ביחידות עשרוניות: 0.65

 דוגמה לחישוב:

בריכה בנפח מים של 500 קוב עם ריכוז קיים של כלור חופשי 2.0 מג"ל.

נדרש לבצע מכת כלור כך שהבריכה תגיע לרמה של 15 מג"ל כלומר נדרש להוסיף 12 מג"ל.

לשם מכת הכלור מבקשים להשתמש בקלציום היפוכלוריט (HTH)

התוצאה היא: 9,230 גרם HTH לפי החישוב הבא :

12X500

0.65
 
 
 סיכום ותובנות                                                                                                                    
מאמר זה מצביע על חשיבות מתן הכלרת יתר בבריכה ואת מורכבותה  המחייבת שיטת פעולה מושכלת ומיומנות מקצועית נאותה. 
 
 
 
link

© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים