בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il

האם בריכת שחייה בקיבוץ היא טעונת רישוי עסק שאילתה מאת: אופיר יוספי  קיבוץ  חצרים
לדויד לבקוביץ שלום,
מעוניין לקבל את גיליון מספר 11-לא ניתן להורידו מהאתר שלכם וכן חומר נוסף אם יש בידכם באשר לשאלה האם בריכת שחייה בקיבוץ טעונה רישיון עסק.
תשובת דוד לבקוביץ
עפ"י חוק רישוי עסקים גם בריכת שחייה המשרתת ציבור רחב מחויבת ברשיון עסק. לגבי בריכות שחייה. קיבוצים שאינם מעניקים שירות מסחרי כגון צימרים וכדו´  נדרשים לעמוד בכל התנאים של נותני האישור אבל לא נדרשים ברישיון עסק. זאת לעומת קיבוצים שמעניקים שירותים מסחריים ישירות או בעקיפין והם חייבים ברישיון עסק לכל דבר.
 
חובת נוכחות מפעיל מוסמך בחצרות הבריכה שאילתה מאת: צביקה פרגמין קאנטרי גן עברון 052-2360950
לדויד לבקוביץ שלום,
ברצוני לברר איתך מה
ההגדרה המדוייקת בחוק לגבי הימצאות המפעיל בשטח הבריכה ומה החוק לגבי רמת זמינותו ומרחקו מן המקום. נשמח לקבל ממך תשובה בהקדם האפשרי בתודה מראש צביקה מספר הפקס שלנו: 04-9857859 תודה

תשובת דוד לבקוביץ
מפעיל בריכה חייב להימצא בחצרות הבריכה בכל זמן שהיא פתוחה למבקרים. אין כל הנחיה או אישור להימצאות המפעיל מחוץ לאתר הבריכה. אני ממליץ לך לעיין בפרק חוק ומשפט באתר שלנו
http://www.fstyle.co.il בתנאי תברואה נאותים 1994.
מקווה שסייעתי לך.

בריכה ללימודי שחייה לפעוטות שאילתה מאת: עינת כהן 0545748917shiffke@yahoo.com

אני מבקשת לדעת את הנהלים לגבי בריכת פעוטות - מהם התקנים שבריכה צריכה לעמוד בהם ע"מ שניתן יהיה ללמד בה שחיה לפעוטות?
תשובת דוד לבקוביץ
בעיקרון בריכה המיועדת ללימודי הסתגלות במים לפעוטות, כמו גם בריכת פעוטות,  מחוייבים לעמוד בכל הדרישות של החקיקה הקיימת לבריכות טעונות רישוי ומבחינת תנאי תברואה נאותים אף קיימת דרישה גבוהה יותר לבריכות אלה (כמו מיחזור מיים גבוה יותר) לאור האוכלוסייה הרגישה  עם תנגודת חיסונית נמוכה יותר ושלעתים אף לא שולטת בסוגרים, עם כל המשמעות התברואתית הכרוכה בדבר.
אני ממליץ לך לעיין בפרק חוק ומשפט באתר שלנו http://www.fstyle.co.il במיוחד בתנאי תברואה נאותים 1994.
מבחינת מצילים ובטיחות רחצה הרי שבריכה המיועדת ללימודי שחייה צריכה לאייש מצילים ולא משנה עומקה. רק בריכה טיפולית  של מטפל מול מטופל או בריכת פעוטות, כהגדרתה בתקנות,  עד עומק 65 ס"מ אינם מחייבים במצילים אולם מחוייבים בדברים אחרים. מומלץ לעיין באתר בפרק הסדרת מקומות רחצה תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכותץ שחייה) 2004.
מקווה שסייעתי לך.
שחייה בסנפירים בבריכה שאילתה מאת: אהרון קמחי
ברצוני לדעת אם קיים חוק או נוהל בבריכות ציבוריות המתיר או מגביל את השימוש בסנפירים .
אני שוחה בבריכה של קריית אונו וכאשר שוחים 3 אנשים או יותר במסלול הסיכון לקבל מכה כואבת מבעל הסנפירים הוא גדול .
אשמח אם תיידע אותי אם קיימת מגבלת שימוש בסנפירים בבריכה ?
תשובת דוד לבקוביץ
אין חוק אולם לא מקובל ברוב הבריכות לאפשר לאנשים לשחות עם סנפירים עקב התוצאה שציינת במכתבך.
במידה ותהיה פגיעה כתוצאה מהסנפירים עלולים בעלי בריכת השחייה להיתבע על הפרת חובת זהירות של האדם הסביר, זה בנוסף לשרות הלקוי שיוצרים ללקוחתיהם מעצם מתן האפשרות לשחייה עם סנפירים. 
סימון סוף מסלול לשחייני גב בבריכה ציבורית שאילתה מאת: אבי פישביין, אבן יהודה
אני שוחה בבריכה ציבורית באזור השרון ומבקש לדעת אם מחובת מחזיקי הבריכה למקם סימון סוף מסלול לשחיני גב על מנת שאלה לא ייפגעו בהגיעם לדופן הבריכה.
תשובת דוד לבקוביץ
בחוקת השחייה של ההתאחדות הבינ"ל לשחייה (פינ"א) נדרש להציב סימונים לפניות של סגנון שחייה גב באמצעות חבלים עם דגלונים המתוחים לרוחב הבריכה לפחות 1.8 מטר לפני סוף כל מסלול ולכל היתר עד  2.5 מעל פני המים. הנחיות אלה מחייבות לתחרויות שחייה. (על חוקת השחייה ניתן לעיין באתר זה בכפתור של חוק ומשפט חלק הספורט)
לגבי פעילות שחייה רגילה בבריכות שחייה ציבוריות  - אין חובה חקוקה המחייבת את מחזיק הבריכה להציב חבלול לסימון סוף מסלול לשחייני גב,  ויחד עם זאת אני מדגיש כי העדר חובה חקוקה איננה פוטרת  את מחזיקי הבריכה מהצבת סימון זה, מאחר שבמידה ותהיה פגיעה בשחייני גב כתוצאה מאי סימון סוף מסלול,  עלולים מחזיקי הבריכה להיתבע בבית משפט על רשלנות כתוצאה מהפרת חובת זהירות. לכן אני ממליץ  מאד למחזיקי בריכה זו, כמו לאחרים,  כן למקם חבל סימון על מנת למנוע פגיעה של שחייני גב בהגיעם לסוף מסלול. אני חייב לציין כי בבריכות שחייה רבות מקפידים מחזיקי הבריכה להציב חבל סימון מיוחד לסוף מסלול גב ואני משוכנע שההגיון הבריא של יתר מחזיקי הבריכות, כולל הבריכה שבה אתה שוחה, יקפידו לבצע זאת כשירות ללקוחותיהם ולמניעת פגיעה בהם.  


© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים