בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
 
             תנאי המשטרה לרישוי בריכות שחייה              

לפי פריט רישוי 7.4 א´ - בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים

 
 
בריכות שחייה טעונות רישוי נכללות בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), בקבוצה 7  - עינוג ציבורי, נופש וספורט,  פריט 7.4 א´. לשם קבלת רישיון עסק עליהן לעמוד בתקנות רישוי עסקים ובמידת הצורך בתנאים ודרישות מיוחדים מצד גורמי נותני אישור שונים.
 
משטרת ישראל היא גורם נותן אישור שבא להבטיח את שלום הציבור בבריכות שחייה ולצורך קבלת רישיון עסק על הבריכה לעמוד בתנאים והדרישות של המשטרה כמפורט להלן: 
 

·         תנאי משטרת ישראל לפי פריט רישוי 7.4 א´ –  בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים (אוגוסט 2017)

·         מפרט מס´ 120 – גדר ביטחון רשת רגילה

·         מפרט מס´ 121 – גדר בלוקים

·         מפרט מס´ 124.1 – גדר מסורגת

·         מפרט מס´ 130 – מתקן לקליטת חפצים חשודים (בור ביטחון)

·         מפרט מס´ 140 – תאורה ביטחונית

·         מפרט מס´ 160 – כריזה

·         מפרט מס´ 151 – תבחינים למועסקים בתפקיד ביטחון

·         הנחיה ארצית אחידה  - בריכות שחייה  פריט 7.4 א´ביום 21.6.17 פרסמה משטרת ישראל הוראת שעה הקובעת הנחייה הנוגעת לעדכון התנאים הנדרשים על ידה ביחס לאבטחת בריכות שחייה – מקרים הפטורים מאבטחה.

·         הליך קבלת אישור משטרת ישראל לעמידה בחוק  החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א – 2001 

·         הנחית רשם מאגרי מידע מס´  4/2012  - שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן. רמו"ט – הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע משרד המשפטים 

·      

מערכת האתר מבקשת להבהיר כי מסמכים אלו  הגיעו לידיה מבעלי עסקים ולא ממשטרת ישראל

קוראים נכבדים !!!

מערכת האתר עושה  הכל כדי להעמיד באתר את הדברים על דיוקם ועדכונם עד ליום הפרסום. יחד עם זאת  ראוי להסתמך תמיד  על מקורות החקיקה המעודכנים. 
כל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.
 
 

© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים