בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
מיזמים להסדרת הרחצה בחופי רחצה ומקורות מים טבעיים
מערכת בסגנון חופשי בראשות דוד לבקוביץ שותפה במיזמים חשובים להסדרת הרחצה בחופי הרחצה ומקורות מים טבעיים.
להלן חלק מהפרויקטיים:
 •  נהלים להסדרת הרחצה בחופים (1998, 2000)
  הכנת הנהלים כללו ליווי צוות היגוי בן משרדי, איגום חומר מקצועי מארץ והעולם, לימוד מקיף של החקיקה והתקינה הקיימת והפקת נהלים כולל הטמעתם שבאו ידי ביטוי בהפקת אוגדן חוקים נהלים לחופי רחצה - משרד הפנים – המינהל לשירותי חירום ותפקידים מיוחדים לבקוביץ. דוד. (עורך), (1998) (2000).

 • מיפוי סיכונים וצרכים להסדרת הרחצה בכנרת ( 2000 )
  העבודה כללה הקמת וליווי צוות היגוי בן משרדי כולל מנהלת הכנרת, משרדי איכות הסביבה, הבריאות, המשטרה, אנשי אקדמיה ועוד במסגרת של "קמפוס" מרוכז של חמישה ימים ואיגום כל החומר המקצועי והאקדמי הקשור לנושא. התוצאה חוברת שכללה מיפוי של כל החופים כולל תיאור מקיף, בעיות, צרכים ופתרונות מומלצים כולל הצעה לצו להסדרת הרחצה בכנרת.

 • תכנון שילוט חופי רחצה ( 2000-2002 )
  העבודה כללה סקר ומיפוי חופים וצרכים, ניהול צוות היגוי בן משרדי לאיגום כל הדרישות והניסיון שנרכש במשרדים השונים, הכנת נוהל מקיף ותכנון השילוט כולל אשרורו המנהלתי והחוקי בחוזר מנכ"ל משרד הפנים והעברתו לביצוע מעשי בשטח.

 • הערכת סיכונים בחופי הים (2005)
  העבודה כללה סקר ומיפוי סיכונים בחופי רחצה תוך בדיקת מודלים להערכת סיכונים בכל העולם, ליווי מקצועי ומנהלתי של צוות מקצועי במשרד הפנים, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה השונים הנוגעים בדבר, רשויות מקומיות, אנשי אקדמיה ואחרים. ממצאי עבודת המחקר קבעו מאפיינים ומדדים כלליים להערכת סיכונים בחופי הים שאושררו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים והעברתו לביצוע מעשי בשטח. כיום פרויקט זה נמצא בשלב ההטמעה ובין השאר הופק על ידינו עבור משרד הפנים מדריך לבטיחות בים ובחופים שיהווה חלק ממערך ההטמעה של מודל הערכת הסיכונים לציבור הרחב ובמיוחד לבתי הספר במסגרת ערכות הדרכה. להלן חוזר המנהל הכללי מיוחד - מאפיינים ומדדים להערכת סיכונים בחופי הרחצה 2.2005

 • הסדרת שימוש בטוח במקורות מים טבעיים המשמשים לפעילות חווייתית של פנאי נופש ואתגר (2007)
  העבודה מיועדת להגשה למשרד הפנים כהצעה של רשות הטבע והגנים להסדרה חוקית - מנהלית לשימוש בטוח במקורות מים טבעיים שבתחומי שמורות טבע וגנים לאומיים שנתונים לאחריות רשות הטבע והגנים המשמשים לפעילות חווייתית של פנאי נופש ואתגר כולל הליכה, שכשוך, טבילה, רחצה ושחייה. לצורך הכנת העבודה בוצעו המטלות הבאות: בדיקת חקיקה, הוראות כל דין , דרישות המשרדים השונים, ופסיקת בתי משפט בתחום, בדיקת מחקרים ופרסומים בארץ, ביקורים מקצועיים בכל סוגי מקורות המים הטבעיים, ראיונות אישיים עם גורמים מקצועיים.


© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים