בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
 
                           חקיקה ברישוי עסקים                       
 
תחום רישוי עסקים הוא תחום רחב וחיוני הנוגע בתחומים רבים שמשפיעים במישרין או בעקיפין על אורח ואיכות החיים של אזרחי מדינת ישראל. חוק רישוי עסקים התשכ"ח  -   1968 הוא החוק המוביל . רוב בריכות השחייה בישראל, המעניקות שירותים תמורת תשלום או המשרתות ציבור רחב, הן טעונות רישוי ומחויבות ברישיון עפ"י תקנות רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה -  1995. בריכות שחייה ביתיות  אינן מחויבות ברישיון עסק. לא יאושר לאדם רישיון עסק לפי סעיף 6 לחוק ולא יורשה אדם לנהל בריכת שחייה אלא אם הוא ממלא אחר החוק והתקנות השונות. הרישוי לבריכות שחייה ניתן לשלוש שנים כאשר מחובתו של מחזיק הבריכה להציג מידי שנה לרשות הרישוי אישורי חידוש של שירותי הכבאות, משרד הבריאות ומשטרת ישראל. משרד הפנים הוציא חוברת הדרכה בנושא רישוי עסקים ומומלץ לעיין בה.
 
להלן מספר תקנות הנלוות לחוק רישוי עסקים:

 

 


© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים