בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
                                        

                                        

 

הנחיות למניעת הזרמה לא מבוקרת של כלור לבריכות שחייה

עדכון: גרסה 26.11.06

I.  מבוא וחלות:

 

תפעול לקוי של בריכות שחייה גורם מדי שנה למספר מקרים בהם מתרחצים נפגעים משאיפת אדי כלור בריכוז גבוה.  חלק מהמקרים הם תוצאה מהזרמה לא מבוקרת של כלור לבריכות שחייה לא מבוקרת של כלור לבריכות שחייה.

 

הנחיות אלה חלות על כל סוג של בריכות, לרבות בריכות זרמים ( מסוג ג´קוזי ), פארק מים, וכו´.

 

ההנחיות לא מתייחסות לנושא של בטיחות המפעיל כתוצאה מהטיפול בכימיקלים או מאירועים הנגרמים כתוצאה של פליטות לאוויר של כלור גז או כימיקלים אחרים. נושאים אלה הם באחריות של משרדי ממשלה אחרים.

 

ההנחיות מחליפות את ההנחיות שפורסמו באוגדן "קובץ הנחיות לתכנון בריכות שחייה " מספטמבר 2001 , פרק   4.17  והנחיות קודמות אחרות בנושא זה.

 

II. עקרונות לתכנון נכון:

 

1. בהתאם לתקנות תכנון ובניה של משרד הפנים, כל המערכות לטיפול במים, לרבות מערכת הסחרור, הולכת ואחסון כימיקלים, תמצאנה מתחת לרום פני המים בבריכה , על מנת שהצנרת והמתקנים יהיו מלאים במים ועל מנת למנוע היווצרות תת-לחץ בעת הפסקת זרימת מים במערכת.

 

2. נקודות הזרקת הכימיקלים יותקנו בקו סניקת משאבות הסחרור ובקו המלא במים, כדי למנוע היווצרות תת-לחץ ואפשרות להרקה לתוך קו ריק ממים.

 

3. כל האביזרים וגורמים המשתנים במערכת הסחרור לא יהפכו את הלחץ בנקודת הזרקת הכימיקלים מחיובי לשלילי . [ לדוגמה: מסננים, מסנני שיער סתומים, צנרת אלטרנטיבית הנפתחת במהלך העבודה, מערכת חימום, משאבות , וכדומה ].

 

4. פעולת מערכת החיטוי ותיקון הגבת pH תותנה ( על ידי חגור חשמלי ) בפעולת מערכת הסחרור, כדי למנוע הצטברות כימיקלים בצינור.

 

5. מערכת הבקרה בבריכה תהיה אוטומטית, ממוחשבת ומחוברת לאוגר נתונים.

 

6. מערכת בקרה ומפסקי זרימה יחוברו למערכת התרעה בתיאום עם משרד הבריאות.

 

 

III.  הנחיות לתכנון:

 

1. הכימיקלים המוזרקים למי הבריכה הם : חומר חיטוי  וחומר לוויסות הגבת ה- pH.

 

2. הכימיקלים יוזרמו דרך מיכלים יומיים.

 

3. נקודות הזרקת הכימיקלים ימוקמו במקום נוח לגישה ולתחזוקה.

 

4. נקודת הזרקת חומר החיטוי תותקן לפני נקודת הזרקת החומר המווסת את ההגבה, ובמרחק של לפחות 40 ס"מ ביניהן, להקטנת הסיכוי לתגובות בין שני החומרים.

 

בצינור ספיקה אופקי נקודות הזרקת הכימיקלים ימוקמו בחלקו התחתון של הצינור, כדי למנוע היווצרות בועות אויר.

 

 

 

 

 

                כך:

 

 

 

 

 


    ולא כך

 

 

 

 


5. ריכוז החומרים המוזרקים במפזרי הבריכה יהיה קטן פי 100 מריכוזם ההתחלתי, על מנת להקטין את הסיכון שבהזרקת ריכוז גבוה של כימיקלים.

 

6. המיכלים של הכימיקלים ( למעט המיכלים היומיים) יוצבו במקום נפרד, מאובטח וסגור לגישה לציבור ובהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה.

 

7. במקרים מיוחדים בהם לא ניתן להציב את מיכלי הכימיקלים מתחת לרום פני המים בבריכה, יש לחבר את יניקת משאבות המינון למיכל יומי בעל תכולה של תצרוכת חומר ליום אחד. רצוי שהמיכל היומי במקרה זה יהיה מתחת לרום פני המים בבריכה.

 

8. מיכלי הכימיקלים יהיו עמידים לחומר המאוחסן בהם.

 

9. כל סוג של כימיקל נוזלי יוצב במאצרה נפרדת.

 

10. המיכלים וצנרת המילוי יסומנו ויצבעו בצורה בולטת, לרבות בשם המקובל של הכימיקל המאוחסן בהם, כדי למנוע טעויות בזיהוי.

 

11. בחדר סגור המאחסן מיכלי כימיקלים יופעל אוורור מאולץ בהתאם להוראות התקנות לתכנון ובניה של משרד הפנים.

 

12. נקודת ה"טעימה" עבור הבקר היא אחרי המסננים. [רק במקרים של בריכות קיימות ישנות   בהן אין מספיק עומד וה"טעימה" לא מגיעה לבקר ניתן לקבוע את נקודת הטעימה לפני המסננים ובתנאי שאחרי המסנן יהיה מד ספיקה עם חיגור חשמלי (בין מד ספיקה לבין משאבות המינון) שיכנס לפעולה כאשר הספיקה יורדת ל- 25% מהספיקה המתוכננת. (מטרת החיגור החשמלי היא כמובן למנוע המשך פעילות משאבות המינון בעת ירידה בספיקה והיווצרות בועות אוויר בצנרת)  הפתרון האידיאלי הוא שתי נקודות טעימה, אחד אחרי תא איזון והשני אחרי המסנן דבר זה מאפשר לקבל תמונה מהימנה על יעילות מערכת הטהור.

 

 

IV. ציוד ואמצעים אבטחה ובדיקתם:

 

1. התניה חשמלית ( חגור חשמלי ) בין משאבות סחרור לבין משאבות מינון – הפעלת משאבות הסחרור תהיה מותנית על ידי חיגור חשמלי, בהפעלת משאבות הסחרור, כדי למנוע מצב שבו מערכת מינון כימיקלים תפעל  בשעה שמערכת הסחרור לא תפעל מכל סיבה שהיא.

א.      כל משאבות הסחרור תהיינה מחוברות להתניה החשמלית.

ב.      חידוש מערכת מינון הכימיקלים יושהה למשך 3 דקות לאחר חידוש עבודת מערכת הסחרור כדי להבטיח הזרקת כימיקלים לצינור מלא במים.

ג.        הבקר ימשיך לעבוד גם בזמן הפסקת הסחרור ולמרות הפסקת משאבות המינון, על מנת למנוע השהיית פעולת הבקר לצורך איפוסים עם חידוש הזרימה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                   קו אספקה לבריכה                                לבריכה

 

 

 

 

 


           מערכת מינון                                                   משאבה

                                           חגור חשמלי

 

 

 


הפעלת מערכות החשמל של משאבות הסחרור ומערכת המינון יהיו מותנות בהפעלה של אחת מהן, כדי שלא ייווצר מצב שבו מערכת מינון הכימיקלים תפעל כאשר מערכת הסחרור לא תפעל מכל סיבה שהיא.

 

בדיקה

א.      תפעיל משאבת מינון

ב.      תפסיק משאבת סחרור - משאבת מינון מפסיקה מייד את פעולתה

ג.        בדיקה אמינה יותר מתבצעת על ידי חשמלאי מוסמך (אם אין אפשרות לנטרל מפסקי זרימה לעת הבדיקה).

 

 

2. התניה חשמלית בין מערכת הבקרה ומשאבת המינון

 

כאשר הפלואומטר של מי הטעימה במערכת המינון לא פועל, מתנתק החשמל למשאבה

 מתקן זה מיועד למנוע אספקה לא מבוקרת לכלור או חומר כימי אחר.

 

 

 


                                   קו אספקה לבריכה                                מסוננים לבריכה

 

 


                                                                                                     מפסק זרימה

 

 


                                    משאבות מינון                     משאבה

                                            

 

 

 

 


         מערכת בקרה

 

תקלה במערכת הבקרה תביא לשיתוק של משאבות המינון ועל ידי כך תמנע הזרמה לא מבוקרת של כימיקלים.

 

 

 

 

 

 

בדיקה:  

א.      בעת פעולת אחת ממשאבות המינון יש להפסיק זרימת מי טעימה לבקר

ב.      משאבת מינון הפסיקה לעבוד מייד – מפסק זרימה תקין

ג.        משאבת מינון המשיכה לעבוד – מפסק זרימה לא תקין

תדירות בדיקה

     פעם ביום

 

 

 

 

3. מד ספיקה – יותקן אחרי המסנן. יהיה חיגור חשמלי עם משאבות המינון, כך שמשאבות המינון ינותקו אם הספיקה תרד ל-25% מהספיקה המרבית.

 

 

4. מפסק זרימה ( מקו האספקה אל מערכת המינון )– יותקן על קו המים המסוננים ויפסיק את מערכת המינון בהעדר זרימה מכל סיבה שהיא. ( לדוגמה, במקרה של שטיפת נגד )

 

 

 


                                   קו אספקה לבריכה                                מסוננים לבריכה

 

 


                                                                                                     מפסק זרימה

 

 


           מערכת מינון                                                   משאבה

                                           

 

 

 


בדיקה

א.                 תפעיל משאבת מינון אחרי ששסתום רגל נמצא בכלי עם מים

ב.                 שתי אפשרויות להפעיל את משאבת המינון

ג.                   להפעיל אותה ידנית

ד.                 להוריד ערך נקודת עבודה (סט פוינט) בבקר

ה.                 תעשה שטיפה נגדית במסנן אחד, כל יתר המסננים יש לסגור.

ו.                   משאבת סחרור עובדת – פותחים את ברז השטיפה לביוב

ז.                  סוגרים את ברז יציאת המים המסוננים לבריכה – תוצאה:

תוצאה

  • פעולת משאבת מינון הופסקה - ז´´א מפסק זרימה בקו יציאת המים המסוננים תקין (נדלקה  מנורה ).
  • משאבת מינון ממשיכה לעבוד – מפסק זרימה בקו יציאה לא תקין.

תדירות בדיקה

       פעם בשבוע לפחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. שסתום אויר עם לוכד אויר כגון "גמל"– יותקן בחלק העליון של המסננים ובקווי הסניקה למניעת היווצרות של בועות אויר. [ בועות אויר עלולות להפריע לבקרת החיטוי וגם לגרום להצטברות אדי כלור בהן. (האדים העלולים להגיע לבריכה )].

 

 


               קו סניקה         שסתום אויר

 


                                                                                                בריכה

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

V. אמצעי הגנה נוספים ובדיקתם

במקרים בהם לא ניתן ליישם את עקרונות התכנון הנכון, יהיה צורך בהגנות נוספות:

 

 1. שסתום שובר ואקום – במצב שצנרת המים המסוננים ונקודות ההזרקה נמצאים במפלס מעל רום פני הבריכה, קיימת אפשרות של יניקת כימיקלים גם עם משאבות המינון לא פועלות. במקרה זה דרוש שסתום שובר ואקום בקטע שעלול להתרוקן.

 

 

בדיקת האביזר:

 

א. כבה את משאבת הסחרור.

ב. פתח ברז על צינור לשחרור אוויר ידני במסנן - לא תרגיש שאיבת אוויר בצינור – שסתום תקין.

ג. אם אין סידור לשחרור אוויר ידני במסנן תפרק שסתום הזרקת  הכלור או חומצה (לאחר הפסקת המערכת) תבדוק אם יש ואקום בנקודות ההזרקה בעת כיבוי מערכת סחרור. 

תדירות בדיקה:

       פעם בשבוע לפחות

 

 

 

 

 

 

 

 

7. שסתום אנטי סיפון – יותקן בקו הסניקה של כל משאבת מינון בנפרד.

 

 

כאשר מפלס המים בבריכה נמצא  מתחת לרום חדר המכונות יותקן שסתום אנטי-סיפוני על קו הסניקה של כל משאבת מינון בנפרד.

 

בדיקה

א. שלב ראשון

· כבה את משאבת המינון וחכה דקה.

· תוציא את שסתום הרגל מהמיכל להיפוכלוריט, שטוף אותו במים ותכניס לכלי עם מים בבקבוק, כבה משאבת סחרור - אם נלקחים מים מהכלי אנטי סיפון לא תקין וגם אינג´קטור לא תקין.

· אם לא נלקחים מים מהבקבוק - המזרק תקין בוודאות ואז עוברים לשלב הבא

ב. שלב שני

· נתק את צינור הכימיקלים מהמזרקים ובדוק אם אין טפטוף מתמשך מקצה הצינור

· אם אין טפטוף אז אנטי סיפונים תקינים.

 

תדירות הבדיקה:

    פעם בשבוע לפחות.

 

8.      טיימר לזמן השהייה

 

נועד  להבטחת הזרקת כימיקלים לצינור מים מסוננים מלא עם חידוש עבודת מערכת.

מינון הכימיקלים מתחיל לאחר השהייה למשך 3 דקות לפחות לאחר חידוש עבודת מערכת הסחרור.

 

בדיקת תקינות טיימר השהייה

א.        תפעיל משאבת מינון

ב.       תפסיק משאבת סחרור – משאבת מינון מפסיקה לעבוד

ג.        תפעיל משאבת סחרור מחדש

תוצאה

 • משאבת מינון נכנסת לעבודה כעבור 3 דקות – טיימר תקין.
 • משאבת מינון נכנסת לעבודה מייד – טיימר לא תקין.

 

 

שום ציוד אוטומטי לא יעבוד לבד אם אין השגחה של אדם מקצועי ואמין.

 

/ VIIתפקיד המפעיל

א. נוכחות מפעיל מוסמך ברציפות בכל זמן שיש מתרחצים במים.

      תפקידו:

  • לבדוק את הפרמטרים של המים בבריכה.
  • לבדוק, ביו היתר, תקינות מערכת המים של הבריכה בכל הנוגע  למניעת הזרמת כימיקלים לא מבוקרת.

 

ב. לאחר תקלה במערכת ו/או כל סיבה אחרת שגרמה להפסקת סחרור המים בבריכה על המפעיל :

  • להודיע לבעל רישיון העסק של הבריכה על הצורך להפסיק את הרחצה בריכה.
  • לנהל הערכת הסיכונים בהתאם להנחיות הנ´´ל
  • לבצעה בדיקה מקיפה של המערכת, סילוק גרמי תקלה ובדיקת איכות המים

 

 

VIII- תפקיד בעל רשיון העסק של הברכה:

 

1. להקפיד על כך שלא ימצאו ולא יכנסו למים מתרחצים לפני שבודקים את איכות המים ותקינות האמצעים האלקטרו-מכאניים ואביזרי ההגנה למניעת הזרמה לא מבוקרת של כימיקלים, ובמיוחד אחרי תקלה במערכת החשמל או באחד ממרכיבי מערכת הסחרור והטיפול במים..

 

2. לדאוג לגיליונות בטיחות לכל כימיקל ואמצעי מיגון אישיים  ( מסכות, משקפיים, משטף עיניים, מקלחות, וכו´ ) בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

 

3. לא לבצע שינויים במערכת הטיפול המים ובצנרת של הברכה בניגוד לתכניות שאושרו (בהיתר הבניה)  ללא אישור בכתב של משרד הבריאות.

 


© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים