בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
                                                                                        
הנחיות משרד הבריאות
 לטיפול באירועי זיהום צואתי (הקאות,דימום)
במי בריכות  שחייה
 
עדכון ‏29 אוגוסט 2006

לפעמים קורה שאחד מהמתרחצים בבריכת שחייה לא  שולט על הסגרים וצואה נפלטת ומזהמת את מי הבריכה.

עלולים להיווצר מספר מצבים:
א.   הפרשות מוצקות  - זיהום שאינו מפוזר
ב.    זיהום מים בהפרשות נוזליות (שלשול ,הקאות, דימום) – כלומר, זיהום מפוזר במים.
       ב 1. בבריכות לפעוטות
       ב 2. בבריכות למבוגרים
             
במקרים אלה חייב מחזיק רשיון העסק של הבריכה – או מי שפועל מטעמו – לפעול כדלקמן:

א´   הפרשות מוצקות - זיהום שאינו מפוזר
1. להורות  למתרחצים לצאת מיד מהמים  ולמנוע כניסה למים עד להשלמת הניקוי והחיטוי.
2. להרחיק ככל האפשר את ההפרשות ( ולסלקן בצורה תברואית לביוב
3. להגביר את ריכוז הכלור החופשי עד 5 מג´´ל למשך שעה או 10 מג´´ל למשך חצי שעה.
4. לדאוג  שההגבה pH  במים תהיה בתחום 7.2 –7.4.
5. אחרי החיטוי כמפורט בסעיף 4 לוודא שריכוז הכלור אינו עולה על 2.0 מג´´ל.
6. לוודא שכל הפרמטרים הפיזיקו כימיים הם בערכים נכונים
7. עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן להרשות למתרחצים להיכנס שוב למים.

ב´ זיהום מים בהפרשות נוזליות (שלשול ,הקאות, דימום) – זיהום מפוזר במים             
         (עשוי להצביע על  מחלה מדבקת אצל המתרחץ).

ב1 - בריכות של פעוטות ( ברכות קטנות)
        A ) טיפול בבריכה
1. להורות  למתרחצים לצאת מיד מהמים  ולמנוע כניסה למים עד להשלמת הניקוי והחיטוי.
2. להפסיק את סחרור המים
3. לרוקן את הבריכה מהמים
4. לנקות את הבריכה עם דטרגנט – להקפיד לנקות את כל האלמנטים ולשטוף עם המים נקיים.
5. למלא את הבריכה במים.
6. להעלות את ריכוז הכלור החופשי ל 10 מג´´ל , למשך שעה אחת לפחות תוך שמירה על ההגבה ה  pH בתחום 7.2 - 7.4.
B )  טיפול במערכת ובציוד
1. לרוקן את תא האיזון
2. לנקות בדטרגנט ולשטוף היטב במים נקיים
3. למלא את תא האיזון במים ולהכניס כלור עד השגת ריכוז של 10 מג´´ל .
4. לבצע שטיפת המסננים (לרבות המסנן לחומר גס )
5. להפעיל את מערכת הסחרור
6. לבדוק את ריכוז הכלור לא עולה על 2.0 מג´´ל
7. לוודא שההגבה  הpH  ויתר הפרמרים במים הם בתחומים הנדרשים בכל חלקי הבריכה.
8. עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן להרשות למתרחצים להיכנס שוב למים.


 ב2 - בריכות למבוגרים (בריכות גדולות)
1. להורות  למתרחצים לצאת מיד מהמים  ולמנוע כניסה למים עד להשלמת הניקוי והחיטוי.
2. להפסיק את סחרור המים
3. אם ההפרשות טרם התפזרו לשאוב אותן על ידי מטאטא יונק תוך עקיפת המסנן( להוציא את אלמנט הסינון ) ולפנות את המים לביוב.
4. להעלות את ריכוז הכלור החופשי עד  ל  20 מג´´ל למשך זמן מחזור אחד ( הזמן בו מסוחרר כל נפח הבריכה ) ולא פחות מארבע שעות
5. לוודא שההגבה  pH היא ב,תחום 7.0 – 7.2 .
6. לבצע שטיפת המסננים כולל מסנן לחומר גס.                                                                           [כאשר הסינון הוא באמצעות מסנן חול צריכים להוסיף קואגולנט למים בריכוז 3-5 מג´´ל] .
7. אם  ניצפה שיקוע של חומר בקרקעית הבריכה, יש לבצע  ניקוי הקרקעית במטאטא יונק.
8. אחרי מחזור סינון אחד לבצע שוב שטיפת מסננים .
9. לוודא שריכוז הכלור לא עולה על  2.0 מג"ל.
10. לוודא שכל יתר הפרמטרים הם בתחום הנדרש.
11. עם השלמת הפעולות בסעיפים לעיל ניתן להרשות למתרחצים להיכנס שוב למים.


הערות כלליות:
• נטרול כלור אפשר לבצע על ידי "אנטי כלור" [ סודיום תיוסולפט] ביחס אחד לאחד (גרם אנטיכלור לקוב מים כדי להוריד 1.0 מג´´ל כלור).
• חייבים לנקות ולחטא את הכלים שהשתמשו בהם וגם את הסביבה.
• יש להדריך הורים שידאגו לצרכים של הילדים לפני הכנסתם לבריכה.
• יש להקפיד על כניסת פעוטות רק בבריכות שמיועדות לכך.
• רחצת פעוטות יש לאשר רק בחיתולים שמיועדים ומתאימים לרחצה – יש לדאוג לשילוט ולמכירתם במקום.
• יש לדאוג למקלחת בקרבת בריכת הפעוטות.
• יש לדאוג למקום מסודר להחתלת תינוקות (כיור עם מים זורמים,שולחן מצופה בחומר רחיץ, פח אשפה עם מכסה).


הודעה למשרד הבריאות ובדיקות מעבדה
 מחזיק רשיון העסק של הבריכה חייב:
1. להודיע ללשכת הבריאות ( המחלקה לבריאות הסביבה ) על האירוע ועל הפעולות ואמצעים שננקטו.
2. להזמין, עם תום פעולות הנקוי והחיטוי, דיגום לבדיקה מיקרוביאלית מלאה הכוללת בדיקה לקוליפורמים צואתיים.

תיעוד
יש לרשום ביומן של המפעיל :
1. כל מקרה של אירוע מהסוג הנ´´ל תוך ציון תאריך, שעה, שם הבריכה.
2. פירוט הפעולות שבוצעו ומשך הזמן שלקח לטפל באירוע.

 

 


© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים