בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
            חקיקה והוראות לתנאי תברואה נאותים            

פקודת ותקנות בריאות העם

תקנות התכנון והבניה

תקנות רישוי עסקים תנאי תברואה נאותים

תקנות והנחיות לאתרי רחצה ונופש

הנחיות המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות

בנוסף לתקנות תנאי תברואה נאותים קיימות הנחיות משלימות של המהנדס הראשי לבריאות הסביבה  במשרד הבריאות כמפורט להלן:

הנחיות משרד הבריאות בנושא מי שתייה

 
 
 
 

© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים